Kleuterschool

Pedagogisch project

De kleuterschool telt vier jaren: de instapklas (M0), de eerste kleuterklas (M1), de tweede kleuterklas (M2) en de derde kleuterklas (M3).

M0: De instapklas

M0 is bedoeld voor leerlingen vanaf 20 maanden. De instapklasjes zijn erkend door Kind en Gezin. Ze zijn een soort cocon binnen de school die het midden houdt tussen de crèche en de kleuterschool. De kleinste leerlingen worden er vertroeteld door hun leerkrachten, in twee specifieke ruimtes met aangepaste uitrusting.

De opvoedsters zijn de personen op wie de kinderen kunnen terugvallen: ze begeleiden hen de hele dag door, tijdens de leermomenten, de speeltijd, de maaltijd en het dutje. De kinderen worden er meer gestimuleerd dan in een crèche maar krijgen er wel nog de nodige zorg, met aandacht voor hun ritme.
De voornaamste doelstelling van dit jaar is de kinderen zelfstandigheid aanleren: zindelijkheid, de tafel dekken, hun jas aandoen en dichtdoen, hun spullen wegleggen of -hangen …

Kinderen kunnen in de loop van het schooljaar instappen.

Van M1 tot M3

De kleuterschool vangt kinderen tussen 2 en 5 jaar op in een tweetalige omgeving. Het leertraject focust op de harmonieuze ontwikkeling van het kind, met leermomenten in groep en rond taalverwerving, en momenten voor individueel werk.

Het kind wordt aangezet om zelfstandig te worden. De leraars maken het wegwijs en moedigen het daarbij aan. Het maakt kennis met de wereld van de zintuigen, met taal, grafische vormgeving, wiskunde, wereldoriëntatie, muziek en beeldende kunsten, en dat aan de hand van verschillende thema’s die tijdens het jaar aan bod komen.

De ANA-workshops

ANA staat voor ‘Apprentissages Naturels en Autonomie’ of zelfstandig natuurlijk leren.

Deze werktijden zijn geïnspireerd door de Montessori-pedagogiek en nemen in het dagelijks leven van de leerlingen een belangrijke plaats in. De activiteiten moedigen het kind aan om te experimenteren en zelf nieuwe vaardigheden te ontwikkelen tijdens uiteenlopende individuele werktijden die tegemoet komen aan hun leergierigheid.

De domeinen waar de kinderen op die manier rond werken zijn:

Groepsmomenten

Tijdens de schooldag hebben de kinderen naast de ANA-activiteiten ook groepsmomenten. Daar luisteren ze naar verhalen en ontwikkelen ze woordenschat, ze zingen er liedjes en leren versjes aan.

De leraars laten hen kennismaken met muziek en belangrijke componisten, met kunst en grote schilders, en gaan samen met hun leerlingen op ontdekking in de wereld (aardrijkskunde, wetenschappen).

Wekelijks staat er ook een les psychomotoriek op het programma.

Aandacht voor elk kind

Van bij de inschrijving bij Agnes School gaat de school een partnerschap aan met de ouders om de kinderen te helpen groeien en zich te helpen ontplooien. Dat komt tot uiting in dagelijkse contacten tussen de school en de ouders, en in de organisatie van voordrachten en opleidingen over thema’s die verband houden met het ouderschap.

Uniform

De kleine scholieren dragen tijdens de dag een gekleurde schort.

 De kleuren symboliseren telkens het niveau:

 • M0: gele schort
 • M1: rode schort
 • M2: blauwe schort
 • M3: groene schort

Inschrijvingen

De inschrijvingsprocedure wordt toegelicht in het onderdeel ‘Toelatingen’. Studenten kunnen zich tijdens het schooljaar inschrijven.

Voor alle registratieverzoeken:

01

Voor ze een aanvraag voor een inschrijving doen nemen de ouders kennis van het project.

02

De ouders vullen het inschrijvingsformulier in en uploaden het.

03

De school bestudeert het dossier.

04

De school neemt contact op met de ouders en laat hen haar antwoord weten.

01

Voor ze een aanvraag voor een inschrijving doen nemen de ouders kennis van het project.

02

De ouders vullen het inschrijvingsformulier in en uploaden het.

03

De school
bestudeert
het dossier.

04

De school neemt contact op met de ouders en laat hen haar antwoord weten.

Scroll naar boven

Stap 1

Om een volledig overzicht van het pedagogische project van de school te krijgen, nodigen we u uit om deze stappen te volgen:

 • Maak kennis met onze onderwijsfilosofie door deel te nemen aan een infoavond of een opendeurdag en door onze website door te nemen. Lees de belangrijke documenten door:
  • Handvest van opvoedingsprincipes
  • Huishoudelijk reglement (met de details van de werking van de school, de lesroosters en praktische afspraken)
  • Verklaring omtrent het schoolgeld
  • Schoolkalender
  • Richtlijnen rond schermgebruik

Stap 2

Als u zich volledig kunt vinden in het hele project, kunt u via de volgende link een inschrijvingsaanvraag indienen.

Stap 3

Nadat het dossier onderzocht is, en op voorwaarde dat er plaats is, nodigt Agnes School de ouders uit om zich – indien mogelijk samen – te komen voorstellen. Dit gesprek is een integraal onderdeel van de toelatingsprocedure.

Stap 4

De school neemt telkens contact op met de ouders om hen te laten weten welk gevolg er aan hun inschrijvingsaanvraag wordt gegeven: dossier in de wachtrij, goedgekeurd dossier, geweigerd dossier. Als uw kind aan de toelatingsvoorwaarden voldoet, vragen we u om uw engagement te bevestigen door het inschrijvingsgeld te betalen.