De school

Pedagogisch project

Het project van Agnes School is gebaseerd op drie pijlers: het christelijk geloof, het taalbad en opvoeding in al haar dimensies. Het is belangrijk dat elk kind op een harmonieuze manier zijn vier dimensies – intelligentie, hart, lichaam en ziel – kan ontwikkelen om het beste van zichzelf te kunnen geven.

Het is onze missie om onze leerlingen te helpen om zich volop te ontplooien en verantwoordelijke, gelukkige en vrijgevige volwassenen te worden die zich inzetten om van de wereld een betere plek te maken.

Onze school biedt een veeleisend curriculum boordevol inhoud, en mooie materialen om het leerproces te begeleiden. We hechten er belang aan onze leerlingen harmonieus te laten opgroeien en we beperken ons daarbij niet tot intelligentie maar zetten ons ook in om zorg te dragen voor hun hart, lichaam en ziel.

De verschillende niveaus

Instapklas of ‘M0’

M0 is bedoeld voor leerlingen vanaf 20 maanden.

Kleuter
school

De kleuterschool vangt kinderen tussen 2 en 5 jaar op in een tweetalige omgeving

Lagere school

De lagere school is bedoeld voor kinderen van 6 tot 12 jaar.

Middelbare school

De klassen van de middelbare school staan nu open voor jongeren van 12 tot 14 jaar, en binnenkort tot 17 jaar

Instapklas of ‘M0’

M0 is bedoeld voor leerlingen vanaf 20 maanden.

Kleuter
school

De kleuterschool vangt kinderen tussen 2 en 5 jaar op in een tweetalige omgeving

Lagere school

De lagere school is bedoeld voor kinderen van 6 tot 12 jaar.

Middelbare school

De klassen van de middelbare school staan nu open voor jongeren van 12 tot 14 jaar, en binnenkort tot 17 jaar.

De gebouwen

De school is gevestigd in het centrum van Brussel, op 2 locaties dicht bij elkaar:

 • De kleuter- en basisschool, van M0 tot P5: Louis Hapstraat 143, 1040 Brussel
 • Voor de klassen van P6 en het middelbaar: Pater Damiaanlaan 31, 1150 Brussel

Inschrijvingen

De inschrijvingsprocedure wordt toegelicht in het onderdeel ‘Toelatingen’. Studenten kunnen zich tijdens het schooljaar inschrijven.

Voor alle registratieverzoeken

01

Voor ze een aanvraag voor een inschrijving doen nemen de ouders kennis van het project.

02

De ouders vullen het inschrijvingsformulier in en uploaden het.

03

De school bestudeert het dossier.

04

De school neemt contact op met de ouders en laat hen haar antwoord weten.

01

Voor ze een aanvraag voor een inschrijving doen nemen de ouders kennis van het project.

02

De ouders vullen het inschrijvingsformulier in en uploaden het.

03

De school
bestudeert
het dossier.

04

De school neemt contact op met de ouders en laat hen haar antwoord weten.

Scroll naar boven

Instapklas of ‘M0’

De instapklasjes zijn erkend door Kind en Gezin. Ze zijn een soort cocon binnen de school die het midden houdt tussen de crèche en de kleuterschool. De kleinste leerlingen worden er vertroeteld door hun leerkrachten, in twee specifieke ruimtes met aangepaste uitrusting.

De opvoedsters zijn de personen op wie de kinderen kunnen terugvallen: ze begeleiden hen de hele dag door, tijdens de leermomenten, de speeltijd, de maaltijd en het dutje. De kinderen worden er gestimuleerd maar krijgen er wel nog de nodige zorg, met aandacht voor hun ritme.

Kinderen kunnen in de loop van het schooljaar instappen.

Kleuterschool

De kleuterschool vangt kinderen tussen 2 en 5 jaar op in een tweetalige omgeving. Het leertraject draait om de harmonieuze ontwikkeling van het kind. Het kind wordt aangezet om zelfstandig te worden. De leraars maken het wegwijs en moedigen het daarbij aan. Het maakt kennis met de wereld van de zintuigen, met taal, grafische vormgeving, wiskunde, wereldoriëntatie, muziek en beeldende kunsten, en dat aan de hand van verschillende thema’s die tijdens het jaar aan bod komen.

Lagere school

In een vrolijke en gepersonaliseerde omgeving leren de kinderen bij aan de hand van kwalitatief hoogstaande traditionele lesmethodes. Ze doen dat in twee talen (Frans-Nederlands of Frans-Engels). De onderwijzers zetten alles in het werk om elk kind zijn grenzen te laten verleggen en zelfstandig te leren werken.

Middelbare school

De klassen van de middelbare school staan nu open voor jongeren van 12 tot 14 jaar, en binnenkort tot 17 jaar (aangezien er per jaar één niveau bij komt, zijn de zes jaren van het middelbaar tegen 2027 geopend).

Met een veeleisend curriculum zetten we elke leerling ertoe aan te streven naar academische en menselijke uitmuntendheid. Zo ontwikkelen ze een heldere geest, een stevige wil en een goed hart in een gezond lichaam, gedragen door een vreugdevolle ziel.

Stap 1

Om een volledig overzicht van het pedagogische project van de school te krijgen, nodigen we u uit om deze stappen te volgen:

 • Maak kennis met onze onderwijsfilosofie door deel te nemen aan een infoavond of een opendeurdag en door onze website door te nemen. Lees de belangrijke documenten door:
  • Handvest van opvoedingsprincipes
  • Huishoudelijk reglement (met de details van de werking van de school, de lesroosters en praktische afspraken)
  • Verklaring omtrent het schoolgeld
  • Schoolkalender
  • Richtlijnen rond schermgebruik

Stap 2

Als u zich volledig kunt vinden in het hele project, kunt u via de volgende link een inschrijvingsaanvraag indienen.

Stap 3

Nadat het dossier onderzocht is, en op voorwaarde dat er plaats is, nodigt Agnes School de ouders uit om zich – indien mogelijk samen – te komen voorstellen. Dit gesprek is een integraal onderdeel van de toelatingsprocedure.

Stap 4

De school neemt telkens contact op met de ouders om hen te laten weten welk gevolg er aan hun inschrijvingsaanvraag wordt gegeven: dossier in de wachtrij, goedgekeurd dossier, geweigerd dossier. Als uw kind aan de toelatingsvoorwaarden voldoet, vragen we u om uw engagement te bevestigen door het inschrijvingsgeld te betalen.