Ouders

Het nieuwe schooljaar 2024 voorbereiden

U vindt hier alle nuttige informatie om de start van het nieuwe schooljaar in alle rust voor te bereiden.

Welkom aan nieuwe gezinnen

Als je een van de 40 nieuwe gezinnen bent die voor het eerst naar de Agnès School komt, in de kleuterschool, de basisschool of het voortgezet onderwijs, dan is dit bericht voor jou!

Hieronder vindt u informatie over de schoolregels, de pedagogische principes, de algemene organisatie en de schoolkalender.

Ré-inscriptions 2024-2025

La ré-inscription de votre/vos enfant(s) se fait en trois étapes :

 • Confirmer que vous avez bien (re)pris connaissance des documents essentiels et que vous continuerez de les respecter : charte des principes éducatifs, Règlement 2024-2025, Notice sur le Minerval 2024-2025, calendrier des congés scolaires et journées pédagogiques 2024-2025.
 • Remplir un formulaire de réinscription par enfant en ligne : cliquez-ici. Renouveler l’opération autant de fois que vous avez d’enfants à réinscrire.
 • Verser l’acompte sur Minerval (600 Euros) avant le 15 janvier 2024 sur le compte de l’école IBAN BE17 0688 9920 8821 avec la mention « réinscription 2024-2025 + nom et le prénom de l’enfant ».

Algemene informatie per niveau

 • Donderdag 29 augustus om 20.00 uur: Welkom aan alle ouders van nieuwe kleuters en leerlingen van de lagere school, zonder hun kinderen. De directrice zal de belangrijkste basisprincipes van de school toelichten. Ouders krijgen de kans om de leerkrachten en de klassenouders te ontmoeten voor een informeel gesprek onder het genot van een drankje. Deze bijeenkomst richt zich volledig op de algemene aspecten van de werking van de school en stelt families in staat om vertrouwd te raken met de belangrijkste actoren van de school.  

 • Woensdag 4 september om 20.00 uur: Voor alle ouders van kleuters en leerlingen van de lagere school (niet uitsluitend voor nieuwkomers). Deze bijeenkomst vormt een aanvulling op die van 29/08. De ouders maken kennis met de leerkrachten en worden geïnformeerd over de pedagogische doelstellingen van de school, de leerstof, de kwartaalprogramma’s, de schooluitstappen, enz. Deze avond is ook een gelegenheid om kennis te maken met de andere ouders van de klas.  

 • Maandag 9 september om 20.00 uur: Voor alle ouders van de leerlingen van de middelbare school (S1, S2 en S3), een avond om kennis te maken met het onderwijzend personeel, de andere ouders, de pedagogische doelstellingen, het schoolleven, enz.  

  (Pater Damiaanlaan 31, 1150 Sint-Pieters-Woluwe). 

M0 en M1 (uitsluitend voor nieuwe leerlingen): flexibele start tijdens de 1ste schoolweek 

 

Alle leerlingen uit de klassen M0- en M1 zijn op donderdag 29 augustus tussen 14.00 en 15.30 uur welkom om kennis te maken met hun juf evenals om hun schoolbenodigdheden af te zetten. 

Voor nieuwe leerlingen van M0 bieden wij een aanpassingsperiode aan om een vlotte start te vergemakkelijken. Ouders kunnen hun kind op de eerste schooldag tussen 8.00 en 9.00 uur vergezellen in de klas. 

Ouders die dat wensen, kunnen het dagelijkse ochtendrituelen bijwonen, deelnemen aan activiteiten of gewoon de tijd nemen om met hun kind de klas beter te leren kennen. 

Van maandag 2 september tot en met vrijdag 13 september kunnen ouders die dat wensen hun kind om 11.45 uur, na de lunch, ophalen.   

Ouders van een nieuwe M1-leerling kunnen op maandag 2 september tot 9.00 uur hun kind vergezellen in de klas. 

Start jouw kind in P1 Engels of P1 Nederlands?  

Papa of mama (slechts één volwassene) mag zijn/haar kind vergezellen naar de klas om te helpen met het dragen van de schooltas en de tas met alle benodigde spullen (zie onderstaande lijst).  

Papa of mama wordt gevraagd het klaslokaal zo snel mogelijk te verlaten, uiterlijk om 8u40.  

Vakanties, pedagogische studiedagen, belangrijke evenementen zoals concerten, het schoolfeest, het ouderfeest, enz. Schrijf ze allemaal in jullie agenda! 

De eerste ouderavond vindt plaats op: 

 • woensdag 4 september, 20.00 uur: voor ouders van de leerlingen van M0 tot en met P6,  
 • maandag 9 september, 20.00 uur: voor de ouders van de leerlingen van de middelbare school (S1, S2 en S3).  

Uw aanwezigheid is verplicht.   

 • M0 tot P6: de kleuter- en lagere schoolkalender voor 2024-2025  
 • S1, S2 en S3: de middelbare schoolkalender voor 2024-2025  

Voor M0 tot P5: de naschoolse opvang, warme maaltijden en studie starten op maandag 2 september.  

Voor leerlingen in de Père Damienlaan (P6 t/m S3):   

 • de studie begint op maandag 2 september.  
 • Ter herinnering: er is geen warme maaltijdservice of naschoolse opvang voorzien.   

Buitenschoolse activiteiten beginnen op maandag 16 september voor alle leerlingen van M0 tot S3. 

Adviseer je kinderen om te lezen, voor te lezen of naar luisterboeken te luisteren. Vind al onze adviezen, lijsten met boektitels, audiobibliotheek voor kleuter- en basisscholen; luister naar boeken die in het Frans, Engels of Nederlands worden voorgelezen terwijl je onderweg bent:

Gelieve jouw gegevens te controleren vóór 23 augustus  

Aan het begin van het schooljaar is het essentieel om je persoonlijke gegevens te controleren en eventueel bij te werken. Misschien heb je een nieuw adres, telefoonnummer en/of een e-mailadres? Het is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de ouders om alle correcte informatie te verstrekken. 

Voer de controles uit vanaf een computer (geen smartphone en/of tablet)  

Hiervoor gebruik je het Classe365 platform :  

Brochure buitenschoolse activiteiten 2024-2025  

Inschrijven dient te gebeuren vóór 23 augustus. 

Om je in te schrijven gebruik je het Classe365 platform vanaf een computer (geen smartphone of tablet).  

Klik op de verklarende video’s.    

 • 1e video: leer hoe je toegang krijgt tot het platform, aanmaken van een wachtwoord, wachtwoord resetten, opslaan als favoriet, etc.  
 • 2e video: leer hoe je jouw persoonlijke gegevens kunt bijwerken en je kinderen kan inschrijven voor facultatieve diensten. 

Elektronische handtekeningen moeten vóór 23 augustus geregistreerd zijn  

Hier heb je toegang tot het boekje met verschillende documenten

Via deze link krijg je toegang tot de bundel met verschillende documenten die essentieel zijn voor het goede verloop van het schooljaar.  

In deze documenten vindt je een overzicht van de rechten en verplichtingen die je aangaat en de toelatingen die je aan de school geeft.  

De documenten kunnen online worden ondertekend via dit formulier.  

Deze documenten omvatten:  

 1. Een jaarlijkse machtiging voor schooluitstappen die in de loop van het jaar zullen plaatsvinden als onderdeel van het onderwijsprogramma van de school. 
 2. De mogelijkheid om een schoolverlaterskaart te verkrijgen (alleen voor leerlingen in het lagere- en secundair onderwijs) waarmee de leerlingen de school zelfstandig kunnen verlaten zodra de lessen afgelopen zijn of na een buitenschoolse activiteit (studie of naschoolse activiteiten). 
 3. Je toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens, overdracht van portretrechten, verspreiding en gebruik van foto’s en/of video’s. 
 4. Je kennis en het lezen van de “Regels en praktijk, schooljaar 2024-2025, Verbintenis tussen Agnesschool, ouders en leerlingen”. 
 5. Een mandaat voor automatische domiciliëring om de betaling van uw facturen te vereenvoudigen.

Verkoop van uniformen

 • Louis Hapstraat: 
 • Avenue Père Damien (alleen maten 12, 14 en 16): 

Toelichting en algemeen beleid: we kiezen voor eenvoudig en duurzaam materiaal!  

Breng je eigen materiaal mee op de eerste schooldag: 

 • Voor kleuter- en kleuterschoolleerlingen: de lijst met benodigdheden voor kleuterleerlingen zal binnenkort online beschikbaar zijn voor de start van het nieuwe schooljaar in september 2024.

 • Voor leerlingen in het basis- en secundair onderwijs: de lijst met benodigdheden voor leerlingen in het basisonderwijs wordt binnenkort online geplaatst voor de start van het nieuwe schooljaar in september 2024.

 

Bied je hulp aan de school aan door hier te klikken.

Het hele jaar door zijn ouders welkom om een helpende hand te bieden! Ze zijn zelfs onmisbaar in het schoolleven! Neem deel! Een paar minuten hier en daar, overdag of na het werk, je hulp is van onschatbare waarde:  

Kiss and Ride, helpen bij verschillende evenementen – schoolfeest, ouderfeest, begeleiden van uitstapjes, foto’s maken, klusjes opknappen, enz.  

Er is een rol voor iedereen, wat je talenten ook zijn! 

L’acompte sur le minerval sera déduit automatiquement de la première facture 2024-2025, émise en septembre 2024. Nous vous rappelons que cette somme ne pourra nullement être restituée en cas de désistement/annulation d’inscription ultérieur de votre part. L’ensemble des conditions et modalités financières sont consultables ici.

Si vous êtes dans l’impossibilité de verser ce montant, ou si vous n’êtes pas en mesure de vous engager formellement pour la date limite du 15 janvier, veuillez prendre contact par e-mail : accounting@agnesschool.be.

Une ré-inscription sera considérée comme complète et acceptée si elle est enregistrée dans les temps impartis et si les étapes susmentionnées ont été dument complétées. Un e-mail de confirmation d’acceptation sera envoyé.

Nous vous rappelons que, passé le 15 janvier, nous ne serons plus en mesure de donner priorité aux élèves actuellement scolarisés à l’école et que nous ouvrirons les inscriptions aux familles extérieures.

Klasafgevaardigde ouders

Klasafgevaardigde ouders zijn het natuurlijke aanspreekpunt voor de ouders. Zij helpen de onderlinge band tussen de ouders versterken en stimuleren een vriendschappelijke, warme sfeer die berust op samenwerking en vertrouwen en die iedereen ten goede komt, in het bijzonder de kinderen.

Met veel respect voor de vrijheid en de opvoedingsstijl van elk gezin dragen de klasafgevaardigde ouders er op die manier toe bij dat ouders het belang inzien van een veeleisende en gelukkige familiale omgeving met oog voor soberheid en ijver en waarin de kinderen de vrijheid krijgen om zich ten volle te ontwikkelen.

Op klasniveau zijn de klasafgevaardigde ouders aanspreekpunten en ze tonen initiatief voor alle activiteiten waarbij de ouders en de gezinnen van de klas betrokken zijn. Op schoolniveau helpen ze dankzij hun rol en hun goede verstandhouding met de directie om de band tussen de school en de gezinnen te versterken en om het pedagogische project verder te verbeteren.

Elke klas heeft twee klasafgevaardigde ouders. Aarzel niet om contact met hen op te nemen.

Betrokkenheid bij het schoolgebeuren

 Bij Agnes School is een belangrijke rol weggelegd voor de ouders. De school nodigt u uit om uw kinderen op academisch vlak mee op te volgen en betrokkenheid te tonen bij het schoolgebeuren. Zo kunnen de inspanningen van de gezinnen en van de leerkrachten hand in hand gaan.

Door actief deel te nemen bezielt u dat partnerschap tussen de gezinnen en de school, dat centraal staat in het pedagogisch project. Er bestaan 1001 manieren om betrokkenheid te tonen. Wat zijn uw interesses en uw talenten?

Betrokkenheid bij het aalmoezenierschap

Bij Agnes school zijn we van mening dat de geestelijke vorming van de leerlingen integraal deel uitmaakt van de gepersonaliseerde onderwijsfilosofie.

De leerlingen en hun ouders kunnen dus actief deelnemen aan het aalmoezeniersgebeuren.

Scroll naar boven