Middelbare school

Pedagogisch project

De klassen van de middelbare school staan nu open voor leerlingen van 12 tot 14 jaar, en binnenkort tot 17 jaar (aan één bijkomend niveau per jaar, zijn de zes jaren van het middelbaar tegen 2027 geopend).

Met een veeleisend curriculum zetten we elke leerling ertoe aan te streven naar academische en menselijke uitmuntendheid. Zo ontwikkelen ze een heldere geest, een stevige wil en een goed hart in een gezond lichaam, gedragen door een vreugdevolle ziel.

Het belang van algemene cultuur

Agnes School engageert zich om een brede algemene cultuur over te brengen. Zo kunnen de leerlingen de wereld waarin ze leven beter leren kennen en ervan gaan houden en het laat hen toe om eigen, vernieuwende en creatieve ideeën te ontwikkelen.

De lesinhoud wordt zorgvuldig gekozen, het lesmateriaal is mooi en verzorgd en de leraars stimuleren de leerlingen om hun vak te leren en erdoor geboeid te raken en daarbij eventuele moeilijkheden te overwinnen.

De lectuur

De bibliotheek en leesbijeenkomsten
Er wordt veel belang gehecht aan lezen. De leerlingen worden aangemoedigd met leeschallenges en kunnen het hele jaar door boeken uitlenen bij de bibliotheek. De lectuur in het kader van de lessen wordt zorgvuldig gekozen om de leerlingen voeling te doen krijgen met de schone letteren en om hen het Mooie, het Goede en het Ware te laten nastreven.

T-time

Verbreed je algemene kennis
De T-time, op de middag, is een moment bij uitstek om de algemene cultuur te verdiepen en uit te breiden. De leerlingen kunnen er hun soft skills ontwikkelen: welsprekendheid, het woord nemen en iets presenteren. T-time staat voor ‘Thrive’.

Leermodules

Gevarieerd leren ontwikkelen
Tijdens de deliberatieweken (na de examens met Kerst, Pasen en in juni) biedt de school de leerlingen uiteenlopende leermodules die hun opleiding aanvullen en hun meer vat geven op de wereld. Er staan dan relationele vorming, informatica, sport en schooluitstappen op het programma.

Het taalbad met 3 talen

Tijdens het leren ondergedompeld worden in een taal stimuleert de kennis van de doeltaal (het Nederlands of het Engels) en de motivatie ervoor. Het zorgt voor culturele rijkdom en bevordert luistervaardigheid en begrip.

De leerlingen van het middelbaar ontdekken de derde taal vanaf het eerste jaar. 60% van de lessen wordt gegeven in het Frans, 30% in hun tweede taal (Nederlands of Engels) en 10% in hun derde taal (Engels of Nederlands).

Beoogde diploma’s

In het 2e en het 4e middelbaar leggen de leerlingen de examens voor CE1D en CE2D af (Certificat d’Etude van de 1e en 2e graad van het secundair onderwijs van de Franse Gemeenschap van België).

Op het einde van het 6e jaar zullen de leerlingen het Internationale Baccalaureaat® (IB) behalen.

Het curriculum van de 1e graad

De opties voor de 2e graad zijn gebaseerd op de volgende principes:

 • De wens om een solide kerncurriculum te behouden
 • De creatie van twee stromen: een literaire en een wetenschappelijke.

In S3 :

 • Latijn zal behouden blijven om iedereen de kans en het plezier te geven om over Latijnse literatuur en cultuur te leren nadat ze de basis hebben ontdekt.
 • Wiskunde blijft een sterk programma, met een uur consolidatie of wiskunde+ afhankelijk van het profiel van de leerling.
 • Wetenschap wordt onderwezen in taal 2.
 • De onderdompeling in de 2e taal wordt versterkt door de toevoeging van 2 uur mondelinge uitdrukking.

Het curriculum van de 2e graad

In S4 zijn 28 van de 32 periodes gemeenschappelijk en moet je 4 uur opties kiezen uit het volgende:

 • Latijn 2h
 • Latijn 4h
 • Wiskunde +2h
 • Wetenschap +2h.

Het lesrooster

De rol van schermen

Gsm’s en geconnecteerde horloges en voorwerpen zijn verboden op school. De leerlingen leggen hun gsm weg wanneer ze toekomen en krijgen die na de lessen weer terug.

Het geloof belijden op een natuurlijke manier

Het programma omvat twee uur katholieke godsdienstles zodat de leerlingen een grondig inzicht kunnen opdoen in het geloof. Een keer per maand nemen de leerlingen in het kader van de lessen deel aan catechesevieringen. Daarin krijgen ze de betekenis van de verschillende delen en de verschillende handelingen van de Mis toegelicht.

Aan het begin, in het midden en op het einde van de schooldag wordt er gebeden en leerlingen die dat willen kunnen tijdens hun vrije tijd even naar de kapel gaan. Ze krijgen ook de mogelijkheid om naar de Mis te gaan en het sacrament van de verzoening te ontvangen.

Inschrijvingen

De inschrijvingsprocedure wordt toegelicht in het onderdeel ‘Toelatingen’. Studenten kunnen zich tijdens het schooljaar inschrijven.

Voor alle registratieverzoeken:

01

Voor ze een aanvraag voor een inschrijving doen nemen de ouders kennis van het project.

02

De ouders vullen het inschrijvingsformulier in en uploaden het.

03

De school bestudeert het dossier.

04

De school neemt contact op met de ouders en laat hen haar antwoord weten.

01

Voor ze een aanvraag voor een inschrijving doen nemen de ouders kennis van het project.

02

De ouders vullen het inschrijvingsformulier in en uploaden het.

03

De school
bestudeert
het dossier.

04

De school neemt contact op met de ouders en laat hen haar antwoord weten.

Scroll naar boven

Stap 1

Om een volledig overzicht van het pedagogische project van de school te krijgen, nodigen we u uit om deze stappen te volgen:

 • Maak kennis met onze onderwijsfilosofie door deel te nemen aan een infoavond of een opendeurdag en door onze website door te nemen. Lees de belangrijke documenten door:
  • Handvest van opvoedingsprincipes
  • Huishoudelijk reglement (met de details van de werking van de school, de lesroosters en praktische afspraken)
  • Verklaring omtrent het schoolgeld
  • Schoolkalender
  • Richtlijnen rond schermgebruik

Stap 2

Als u zich volledig kunt vinden in het hele project, kunt u via de volgende link een inschrijvingsaanvraag indienen.

Stap 3

Nadat het dossier onderzocht is, en op voorwaarde dat er plaats is, nodigt Agnes School de ouders uit om zich – indien mogelijk samen – te komen voorstellen. Dit gesprek is een integraal onderdeel van de toelatingsprocedure.

Stap 4

De school neemt telkens contact op met de ouders om hen te laten weten welk gevolg er aan hun inschrijvingsaanvraag wordt gegeven: dossier in de wachtrij, goedgekeurd dossier, geweigerd dossier. Als uw kind aan de toelatingsvoorwaarden voldoet, vragen we u om uw engagement te bevestigen door het inschrijvingsgeld te betalen.