Lagere school

Pedagogisch project

De lagere school is bedoeld voor kinderen van 6 tot 11 jaar. Het onderwijs in de lagere school bouwt verder op dat in de kleuterschool en gebeurt altijd in 2 talen. Het draait om basiskennis in talen, wiskunde en wetenschappen en focust op de ontwikkeling van autonomie, gestructureerd denken, creativiteit, logisch redeneren en de leerlingen zin doen krijgen om te lezen. Ze krijgen lessen muziek, godsdienst, kunst en lichamelijke opvoeding van gediplomeerde leraars.

Het taalbad

Tijdens het leren ondergedompeld worden in een taal stimuleert de kennis van de doeltaal (het Nederlands of het Engels) en de motivatie ervoor. Het zorgt voor culturele rijkdom en bevordert luistervaardigheid en begrip.

De duur van de blootstelling aan de talen varieert in functie van de specifieke noden die samenhangen met de leeftijd.

Een goedgevuld curriculum

De school kiest zorgvuldig de onderwezen leerstof en de gehanteerde methodes. Ze zorgt voor een kwalitatief hoogstaande, verzorgde en gestructureerde leerinhoud.

De methodes om te leren lezen zijn weldoordacht en aangepast aan elke taal.

Lezen en poëzie krijgen een belangrijke plaats en vormen de basis voor de ontwikkeling van de algemene cultuur. Voor wiskunde gebruikt de school een grondige en gestructureerde methode.

Tijdens de lessen is er een opgewekte sfeer en de leraars passen zich aan aan de leerlingen. Leerlingen die daar baat bij hebben krijgen remediëringslessen aangeboden.

Ook muziek en kunst staan op het programma. Ze verrijken de cultuur van de kinderen en ontwikkelen hun creativiteit. De leerlingen krijgen ook LO-les.

Aandacht hebben voor elke leerling

Van bij de inschrijving bij Agnes School gaat de school een partnerschap aan met de ouders om de kinderen te helpen groeien en zich te helpen ontplooien.

Dat komt tot uiting in regelmatige contacten tussen de school en de ouders, in de organisatie van voordrachten en opleidingen over thema’s die verband houden met het ouderschap, een gepersonaliseerde follow-up van de leerling door de leerkrachten, coaching zodat de leerling zichzelf beter kan leren kennen en zijn doelstellingen kan halen, en in een samenwerking tussen de school en de ouders om gezamenlijke waarden over te brengen.

De school focust dus niet alleen op de intellectuele ontwikkeling van de leerling maar op de ontwikkeling als geheel.

Evaluaties en diploma’s

De leerlingen van de lagere school worden regelmatig geëvalueerd.

Aan het einde van P6 leggen ze allemaal de testen af voor het CEB (Certificat d’Etude de Base). De leerlingen van de Engelse afdeling krijgen de kans te slagen voor de Cambridge-certificering en de leerlingen van de Nederlandstalige afdeling worden uitgenodigd om de Centrale Examens (interdiocesane proeven) af te leggen.

De meeste van onze leerlingen verlaten de basisschool met een dubbel diploma.

Het geloof belijden op een natuurlijke manier

Het programma omvat twee uur katholieke godsdienstles zodat de leerlingen een grondig inzicht kunnen opdoen in het geloof. Een keer per maand nemen de leerlingen in het kader van de lessen deel aan catechesevieringen. Daarin krijgen ze de betekenis van de verschillende delen en de verschillende handelingen van de Mis toegelicht.

Aan het begin, in het midden en op het einde van de schooldag wordt er gebeden en leerlingen die dat willen kunnen tijdens hun vrije tijd even naar de kapel gaan. Ze krijgen ook verschillende keren per week de mogelijkheid om naar de Mis te gaan en het sacrament van de verzoening te ontvangen.

Inschrijvingen

De inschrijvingsprocedure wordt toegelicht in het onderdeel ‘Toelatingen’. Studenten kunnen zich tijdens het schooljaar inschrijven.

Voor alle registratieverzoeken:

01

Voor ze een aanvraag voor een inschrijving doen nemen de ouders kennis van het project.

02

De ouders vullen het inschrijvingsformulier in en uploaden het.

03

De school bestudeert het dossier.

04

De school neemt contact op met de ouders en laat hen haar antwoord weten.

01

Voor ze een aanvraag voor een inschrijving doen nemen de ouders kennis van het project.

02

De ouders vullen het inschrijvingsformulier in en uploaden het.

03

De school
bestudeert
het dossier.

04

De school neemt contact op met de ouders en laat hen haar antwoord weten.

Scroll naar boven

Stap 1

Om een volledig overzicht van het pedagogische project van de school te krijgen, nodigen we u uit om deze stappen te volgen:

 • Maak kennis met onze onderwijsfilosofie door deel te nemen aan een infoavond of een opendeurdag en door onze website door te nemen. Lees de belangrijke documenten door:
  • Handvest van opvoedingsprincipes
  • Huishoudelijk reglement (met de details van de werking van de school, de lesroosters en praktische afspraken)
  • Verklaring omtrent het schoolgeld
  • Schoolkalender
  • Richtlijnen rond schermgebruik

Stap 2

Als u zich volledig kunt vinden in het hele project, kunt u via de volgende link een inschrijvingsaanvraag indienen.

Stap 3

Nadat het dossier onderzocht is, en op voorwaarde dat er plaats is, nodigt Agnes School de ouders uit om zich – indien mogelijk samen – te komen voorstellen. Dit gesprek is een integraal onderdeel van de toelatingsprocedure.

Stap 4

De school neemt telkens contact op met de ouders om hen te laten weten welk gevolg er aan hun inschrijvingsaanvraag wordt gegeven: dossier in de wachtrij, goedgekeurd dossier, geweigerd dossier. Als uw kind aan de toelatingsvoorwaarden voldoet, vragen we u om uw engagement te bevestigen door het inschrijvingsgeld te betalen.