Welkom

“Een van de belangrijkste beslissingen die je maakt als ouders is het kiezen van een school. De eerste jaren van de ontwikkeling van een kind beïnvloeden niet alleen zijn toekomstige studieresultaten, maar ook zijn persoonlijkheid. De eerste school van je kind moet daarom met grote zorg uitgekozen worden.”

Beste Ouders,

De Agnes school is een onafhankelijke gemengde basisschool van katholieke oriëntatie, gebaseerd op  de overtuiging dat ouders de voornaamste opvoeders van hun kinderen zijn. Ons doel is om ouders te ondersteunen bij hun educatief project, zodat ieder kind kan opgroeien tot een voortreffelijk jongvolwassenen die bereid zijn om de christelijke principes in hun dagelijks leven te beleven.

Daarom moedigen we ieder kind aan om een zo goed mogelijke persoon te worden. Naast een vastberaden wil tot uitmuntendheid op studie-, cultureel en sportief vlak, beschouwen wij de ontwikkeling van goede gewoonten en deugden als essentieel voor het toekomstig geluk en succes van onze kinderen. Studie-ijver, zoeken naar de waarheid, verantwoord gebruik van de vrijheid en persoonlijke integriteit zijn bijzonder belangrijk.

Naast hun vakkennis zijn onze leerkrachten zich bewust van hun eigen verantwoordelijkheid om rolmodel te zijn en de kinderen als volwaardige personen te behandelen. Ons onderwijssysteem met mentors bijvoorbeeld, zorgt ervoor dat onze brede aanpak bij de opvoeding effectief op maat gesneden kan worden van ieder kind.

Deze coöperatieve aanpak komt zowel aan de familie als aan de school ten goede. De kinderen krijgen een plezier voor het leren dat ze hun leven lang bijblijft. Bovendien hopen we dat wanneer het tijd is om onze school te verlaten, ieder kind de karaktersterkte en fijngevoeligheid ontwikkeld heeft om een bekwaam, hoffelijk en edelmoedig volwassene te worden.

Bezoekers van de school zijn vaak getroffen door de stimulerende atmosfeer , met zorg voor ieder kind. Ik wil jullie graag uitnodigen ons een bezoekje te brengen om met eigen ogen te zien hoe wij werken en wat wij voor jullie kinderen kunnen doen.

Geertrui Segers-De Smedt,
Directrice

geertrui-segers

Directrice

Mevr. Geertrui Segers-De Smedt

Agnes School vzw

Agnes School werd in 2002 opgericht door een groep katholieke ouders en leerkrachten. Het is een vereniging zonder winstoogmerk met als doel scholen te stichten en andere middelen in het leven te roepen om gezinnen te ondersteunen die wensen hun kinderen te laten opgroeien tot rechtschapen volwassenen die hun leven leiden volgens christelijke principes; mannen en vrouwen die, te midden van de aansporingen en uitdagingen van onze tijd, vastbesloten zijn om trouwe echtgenoten, voorbeeldige burgers en inspirerende leiders te worden waar onze maatschappij nood aan heeft.

De stichters zijn ervan overtuigd dat ouders een centrale plaats moeten innemen in de opvoeding van hun kinderen, zowel op gebied van de studie als in menselijk opzicht, en dat scholen – en andere opvoeders – ten dienste van het gezin moeten staan om dit doel te helpen bereiken.

Agnes School wordt beheerd door een raad van bestuur. De raad van bestuur en de directrice vergaderen regelmatig om alle aspecten van het schoolleven te bespreken.

Bruno Vanesson

Contact

De raad van bestuur kan gecontacteerd worden op het volgende adres :

Dhr. Bruno Vannesson, Voorzitter
Agnes School v.z.w
Louis Hapstraat 143
BE 1040 Brussel
België

Leden van de Raad van Bestuur

De bestuurders vergaderen regelmatig om alle aspecten van het schoolleven te bespreken. Ook de directrice is op deze vergaderingen aanwezig.

De bestuurders zijn:

Bruno Vannesson – Voorzitter
Ina Van Dyck
Henri de Chateauvieux
Marco Signore

Het bestuur van de school is in handen van de VZW Agnes School, waarvan de voorzitter schriftelijk gecontacteerd worden op de zetel:

Agnes School v.z.w. – Louis Hapstraat nr 143 – B1040 Brussel België

of via e-mail : bruno.vannesson[a]agnesschool.be

as-photo

Personeel 2018-2019

Marco Signore, Director
Isabelle Cruysmans, Directrice Fin-Admin & HR

Marion Wambergue, Project manager
Valérie Louveaux, Secretaresse
Samira Abdellati, Accounting

E.H Claude Gérard, Aalmoezenier

Peuters

Aurélie Peters, M01
Sophie Gillain, M02
Rizlaine Bouzerda, Kleuterassistente

Kleuters

Eléonore Henin, M2NL & M3NL, Coördinator van de kleuterschool

Shiv Fosdike Wafer, M1EN
Laetitia Oliveria Westerman, M1EN & M1NL
Eléonore Fierens, M1NL
Sarah Weeks, Kleuterassistente M1EN
Hayat Khalifa, Kleuterassistente M1NL

Rim Marachli, Kleuterassistente M1NL
Ilse Willaert, M2NL & M3NL
Valentine Evrard, M2EN & M3EN
Kerry Whelan, M2EN & M3EN
Estelle Laby, Kleuterassistente M2EN & M3EN
Marion Barbieux, Kleuterassistente M2EN & M3EN

Lagere school

Rosalie du Parc, Coördinator van de lagere school

Henrietta Kovacs, P1EN
Petra Merlevede, P1NL
Vania Rocha Noronha, P2EN
Sophie Tavernier, P2NL
Marie-Aurélie Janssens, P3EN & P3NL
Morag Campbell, P3EN
Winnie Erzeel, P3NL & P4NL
Olivia de la Kethulle, P4EN
Isaure-Marie De Clerck, P4NL
Ruobing Ren, P4EN
Tennesse Bartel, P5EN & P5NL
Shiv Fosdike Wafer,  P5EN
Eléonore Fierens, P6EN & P6NL
Nicola Jane Martindale, P6EN

Gespecialiseerde leerkrachten

Sophie Gillain, Religion M
Maria Abellanas, Religion P
Mikaële Bexon, Muziek
Isabelle Lefebure, Kunst
Claudio Aguilera, Turnen
Quentin Schellekens, Turnen

Niet-onderwijzend personeel

Marise Gonçalves Possa, kantine

Gebouw en voorzieningen

Agnes School bevindt zich in het centrum van Brussel (Etterbeek). Agnes School verwierf het gebouw in januari 2007.

De school heeft grote en goed verluchte klaslokalen. Er is een grote speelplaats en twee speelpleintjes (een voor het lager en een voor de kleuterschool). De school maakt ook gebruik van de gemeentelijke sportterreinen (voetbal) voor lessen van de lagere school.

De vroegschoolse opvoeding werd in 2014 uitgebreid en verdere uitbreidingswerken zijn al voorzien voor de komende jaren. Buiten is er een overdekte speelzone die voor de kinderen een ideale omgeving biedt om buiten de klaslokalen ook bij te leren.

De school heeft ook een aantrekkelijke kapel met het Allerheiligste Sacrament (op schooldagen).

Contacteer ons

Agnes School & Kinderdagverblijf
Louis Hapstraat 143
B1040 Brussel

Google map

Telefoon :
+32 2 736 13 86
Email : info[a]agnesschool.be

Buildings and facilities - Agnès School

Contacteer ons

Agnes School & Kinderdagverblijf
Louis Hapstraat 143
B1040 Brussel

Google map

Telefoon :
+32 2 736 13 86
Email : info[a]agnesschool.be

as-photo