Welkom

“Een van de belangrijkste beslissingen die je als ouders maakt is het kiezen van een school. De eerste jaren van de ontwikkeling van een kind beïnvloeden niet alleen zijn toekomstige studieresultaten, maar ook zijn persoonlijkheid. De eerste school van je kind moet daarom met grote zorg uitgekozen worden.”

Welkom op Agnes School, een katholiek geïnspireerde school voor jongens en meisjes tussen 2 en 12 jaar.   Ze ontstond vanuit de overtuiging dat ouders de eerste opvoeders van hun kinderen zijn.  De school ondersteunt deze opvoeding en helpt de kinderen in hun groei naar jongvolwassenheid zodat ze vanuit christelijke wortels vorm kunnen geven aan hun leven binnen de huidige samenleving.  


Ons onderwijssysteem met mentors heeft aandacht voor ieder kind en ontwikkelt naast academische uitmuntendheid ook goede gewoontes zoals veerkracht, fijngevoeligheid, generositeit en verantwoordelijkheid. Ons gevarieerd buitenschools aanbod verbreedt nog het kader waarin uw kind zich kan ontwikkelen.

We hopen u te ontmoeten op onze Opendeurdag om het aanstekelijke schoolgebeuren zelf mee te maken en er te spreken met onze leerlingen.

Ik sta te uwer beschikking om ons project verder toe te lichten en om met u te overleggen wat we voor uw kind kunnen betekenen. 

Rosalie du Parc

Directie

IMG_0733

Directie

Mev. Rosalie du Parc

Agnes School vzw

Agnes School werd in 2002 opgericht door een groep katholieke ouders en leerkrachten. Het is een vereniging zonder winstoogmerk met als doel scholen te stichten en andere middelen in het leven te roepen om gezinnen te ondersteunen die wensen hun kinderen te laten opgroeien tot rechtschapen volwassenen die hun leven leiden volgens christelijke principes; mannen en vrouwen die, te midden van de aansporingen en uitdagingen van onze tijd, vastbesloten zijn om trouwe echtgenoten, voorbeeldige burgers en inspirerende leiders te worden waar onze maatschappij nood aan heeft.

De stichters zijn ervan overtuigd dat ouders een centrale plaats moeten innemen in de opvoeding van hun kinderen, zowel op gebied van de studie als in menselijk opzicht, en dat scholen – en andere opvoeders – ten dienste van het gezin moeten staan om dit doel te helpen bereiken.

Agnes School wordt beheerd door een raad van bestuur. De raad van bestuur en de directie vergaderen regelmatig om alle aspecten van het schoolleven te bespreken.

Bruno Vanesson

Contact

De raad van bestuur kan gecontacteerd worden op het volgende adres :

Dhr. Bruno Vannesson, Voorzitter
Agnes School v.z.w
Louis Hapstraat 143
BE 1040 Brussel
België

Leden van de Raad van Bestuur

De bestuurders vergaderen regelmatig om alle aspecten van het schoolleven te bespreken. Ook de directeur is op deze vergaderingen aanwezig.

De bestuurders zijn:

Bruno Vannesson – Voorzitter
Ina Van Dyck
Henri de Chateauvieux
Marco Signore

Het bestuur van de school is in handen van de VZW Agnes School, waarvan de voorzitter schriftelijk kan gecontacteerd worden op de zetel:

Agnes School v.z.w. – Louis Hapstraat nr 143 – B1040 Brussel België

of via e-mail : bruno.vannesson@agnesschool.be

as-photo

Personeel 2019-2020

Rosalie du Parc, Directie

Marion Wambergue,

Valérie Louveaux, Secretaresse

Samira Abdellati, Accounting

Timothée Braeckmans

E.H Claude Gérard, Aalmoezenier

 

Peuter en Kleuterteam

Madame Eléonore Henin : coordinatrice des Maternelles/Kindergarden coordinator/ Coördinator van de kleuterschool

Monsieur Claudio Aguilera, Professeur de sport pour toutes les classes des Maternelles

 

Peuters

M01 : Madame Aurélie Peeters

Madame Rizlaine Bouzerda, assistante maternelle

M02 : Madame Marie-Sophie Gillain

 

Eerste kleuterklas :

Madame Laetitia Brunetti, enseignement en français

 

Juf Hayat Khalifa, Nederlandstalige juf

Miss Annabel Hilder, English teacher

Miss Sarah Weeks, assistant

 

Tweede kleuterklas – afdeling Engels :

Madame Valentine Evrard, enseignement en français, assistée de Madame Lucile le Merle

Miss Kerry Whelan, English teacher

Miss Lucia Bisio, assistant

 

Derde kleuterklas – afdeling Engels:

Madame Valentine Evrard, enseignement en français, assistée de Madame Lucile le Merle

Miss Kerry Whelan, English teacher

Miss Lucia Bisio, assistant

 

Graadsklas Frans-Nederlands M2NLM3NL 

Madame Eléonore Henin, enseignement en français

Juf Hayat Khalifa, Nederlandstalige juf

Juf Stéphanie Saïkaly,  kleuterassistente

 

Onderwijzend team lagere school

Madame Eléonore Fierens, Coordinatrice des Primaires/Coordinator for the Primary section/Coördinator van de lagere school

Madame Maria Abellanas, Professeur de religion, de P1 à P6
Madame Mikaële Bexon, Professeur de musique, de P1 à P6
Madame Charlotte Fortier, Professeur d’art, de P1 à P6

Monsieur Claudio Aguilera, Professeur de sport, de P1 à P6
Monsieur Quentin Schellekens, Professeur de sport

P1EN: Miss Henrietta Kovacs

P1NL : Juf Petra Merlevede

P2

Miss Vania Rocha Noronha, English teacher

Juf Linde Segers, Nederlandstalige leerkracht

Mesdames Tennessee Bartel, Eléonore Fierens, Sophie Lafontaine : enseignement du français aux P2EN et P2NL

P3

Mme Nathalie Imbert, enseignement en français aux P3EN et P3NL

Miss Morag Campbell, English teacher

Juf Bernadette Swinnen, Nederlandstalige leerkracht

P4

Olivia de la Kethulle, enseignement en français aux P4EN et P4NL, appuyée par Madame Laure André

Miss Shiv Fosdike, English teacher

Juf Bernadette Swinnen, Nederlandstalige leerkracht

P5

Madame Elisabeth Thery, enseignement en français aux P5NL et P5EN, appuyée par Madame Laure André

Juf Winnie Erzeel, Nederlandstalige leerkracht

Miss Shiv Fosdike Wafer, English teacher

P6

Madame Tennessee Bartel et Mme Virginie Leblanc, enseignement en français aux P6EN et P6NL

Juf Winnie Erzeel, Nederlandstalige leerkracht

Miss Rachel Desmond Kennedy, English teacher

Gebouw en voorzieningen

Agnes School bevindt zich in het centrum van Brussel (Etterbeek). Agnes School verwierf het gebouw in januari 2007.

De school heeft grote en goed verluchte klaslokalen. Er is een grote speelplaats met een afdak. Zij maakt ook gebruik van de gemeentelijke sportterreinen (voetbal) voor lessen van de lagere school.

De school heeft ook een kapel die tijdens schooldagen het Allerheiligste Sacrament bewaart.

Contacteer ons

Agnes School & Kinderdagverblijf
Louis Hapstraat 143
B1040 Brussel

Google map

Telefoon :
+32 2 736 13 86
Email : info@agnesschool.be

Buildings and facilities - Agnès School

Contacteer ons

Agnes School & Kinderdagverblijf
Louis Hapstraat 143
B1040 Brussel

Google map

Telefoon :
+32 2 736 13 86
Email : info@agnesschool.be

as-photo