Welkom

“Een van de belangrijkste beslissingen die je maakt als ouders is het kiezen van een school. De eerste jaren van de ontwikkeling van een kind beïnvloeden niet alleen zijn toekomstige studieresultaten, maar ook zijn persoonlijkheid. De eerste school van je kind moet daarom met grote zorg uitgekozen worden.”

Welkom op Agnes School, een katholiek geïnspireerde school voor jongens en meisjes tussen 2 en 12 jaar.   Ze ontstond vanuit de overtuiging dat ouders de eerste opvoeders van hun kinderen zijn.  De school ondersteunt deze opvoeding en helpt de kinderen in hun groei naar jongvolwassenheid zodat ze vanuit christelijke wortels vorm kunnen geven aan hun leven binnen de huidige samenleving.  


Ons onderwijssysteem met mentors heeft aandacht voor ieder kind en ontwikkelt naast academische uitmuntendheid ook goede gewoontes zoals veerkracht, fijngevoeligheid, generositeit en verantwoordelijkheid. Ons gevarieerd buitenschools aanbod verbreedt nog het kader waarin uw kind zich kan ontwikkelen.

We hopen u te ontmoeten op onze Opendeurdag om het aanstekelijke schoolgebeuren zelf mee te maken en er te spreken met onze leerlingen.

Ik sta te uwer beschikking om ons project verder toe te lichten en om met u te overleggen wat we voor uw kind kunnen betekenen. 

Marco Signore

Director

Marco Signore

Directeur

Mijnheer Marco Signore

Agnes School vzw

Agnes School werd in 2002 opgericht door een groep katholieke ouders en leerkrachten. Het is een vereniging zonder winstoogmerk met als doel scholen te stichten en andere middelen in het leven te roepen om gezinnen te ondersteunen die wensen hun kinderen te laten opgroeien tot rechtschapen volwassenen die hun leven leiden volgens christelijke principes; mannen en vrouwen die, te midden van de aansporingen en uitdagingen van onze tijd, vastbesloten zijn om trouwe echtgenoten, voorbeeldige burgers en inspirerende leiders te worden waar onze maatschappij nood aan heeft.

De stichters zijn ervan overtuigd dat ouders een centrale plaats moeten innemen in de opvoeding van hun kinderen, zowel op gebied van de studie als in menselijk opzicht, en dat scholen – en andere opvoeders – ten dienste van het gezin moeten staan om dit doel te helpen bereiken.

Agnes School wordt beheerd door een raad van bestuur. De raad van bestuur en de directie vergaderen regelmatig om alle aspecten van het schoolleven te bespreken.

Bruno Vanesson

Contact

De raad van bestuur kan gecontacteerd worden op het volgende adres :

Dhr. Bruno Vannesson, Voorzitter
Agnes School v.z.w
Louis Hapstraat 143
BE 1040 Brussel
België

Leden van de Raad van Bestuur

De bestuurders vergaderen regelmatig om alle aspecten van het schoolleven te bespreken. Ook de directrice is op deze vergaderingen aanwezig.

De bestuurders zijn:

Bruno Vannesson – Voorzitter
Ina Van Dyck
Henri de Chateauvieux
Marco Signore

Het bestuur van de school is in handen van de VZW Agnes School, waarvan de voorzitter schriftelijk gecontacteerd worden op de zetel:

Agnes School v.z.w. – Louis Hapstraat nr 143 – B1040 Brussel België

of via e-mail : bruno.vannesson[a]agnesschool.be

as-photo

Personeel 2018-2019

Marco Signore, Director
Isabelle Cruysmans, Directrice Fin-Admin & HR

Marion Wambergue, Project manager
Valérie Louveaux, Secretaresse
Samira Abdellati, Accounting

E.H Claude Gérard, Aalmoezenier

Peuters

Aurélie Peters, M01
Sophie Gillain, M02
Rizlaine Bouzerda, Kleuterassistente

Kleuters

Eléonore Henin, M2NL & M3NL, Coördinator van de kleuterschool

Shiv Fosdike Wafer, M1EN
Laetitia Oliveria Westerman, M1EN & M1NL
Eléonore Fierens, M1NL
Sarah Weeks, Kleuterassistente M1EN
Hayat Khalifa, Kleuterassistente M1NL

Rim Marachli, Kleuterassistente M1NL
Ilse Willaert, M2NL & M3NL
Valentine Evrard, M2EN & M3EN
Kerry Whelan, M2EN & M3EN
Estelle Laby, Kleuterassistente M2EN & M3EN
Marion Barbieux, Kleuterassistente M2EN & M3EN

Lagere school

Rosalie du Parc, Coördinator van de lagere school

Henrietta Kovacs, P1EN
Petra Merlevede, P1NL
Vania Rocha Noronha, P2EN
Sophie Tavernier, P2NL
Marie-Aurélie Janssens, P3EN & P3NL
Morag Campbell, P3EN
Winnie Erzeel, P3NL & P4NL
Olivia de la Kethulle, P4EN
Isaure-Marie De Clerck, P4NL
Ruobing Ren, P4EN
Tennesse Bartel, P5EN & P5NL
Shiv Fosdike Wafer,  P5EN
Eléonore Fierens, P6EN & P6NL
Nicola Jane Martindale, P6EN

Gespecialiseerde leerkrachten

Sophie Gillain, Religion M
Maria Abellanas, Religion P
Mikaële Bexon, Muziek
Isabelle Lefebure, Kunst
Claudio Aguilera, Turnen
Quentin Schellekens, Turnen

Niet-onderwijzend personeel

Marise Gonçalves Possa, kantine

Gebouw en voorzieningen

Agnes School bevindt zich in het centrum van Brussel (Etterbeek). Agnes School verwierf het gebouw in januari 2007.

De school heeft grote en goed verluchte klaslokalen. Er is een grote speelplaats en twee speelpleintjes (een voor het lager en een voor de kleuterschool). De school maakt ook gebruik van de gemeentelijke sportterreinen (voetbal) voor lessen van de lagere school.

De vroegschoolse opvoeding werd in 2014 uitgebreid en verdere uitbreidingswerken zijn al voorzien voor de komende jaren. Buiten is er een overdekte speelzone die voor de kinderen een ideale omgeving biedt om buiten de klaslokalen ook bij te leren.

De school heeft ook een aantrekkelijke kapel met het Allerheiligste Sacrament (op schooldagen).

Contacteer ons

Agnes School & Kinderdagverblijf
Louis Hapstraat 143
B1040 Brussel

Google map

Telefoon :
+32 2 736 13 86
Email : info[a]agnesschool.be

Buildings and facilities - Agnès School

Contacteer ons

Agnes School & Kinderdagverblijf
Louis Hapstraat 143
B1040 Brussel

Google map

Telefoon :
+32 2 736 13 86
Email : info[a]agnesschool.be

as-photo