Welkom bij
Agnes School​

De filosofie van Agnes School

Meer zit
in je

Agnes School is een privéschool die in 2002 werd opgericht door en voor gezinnen.

Onze missie weerklinkt in ons motto ‘Meer zit in je’. Ze bestaat erin leerlingen te helpen om zich persoonlijk ten volle te ontplooien en zo vrije en verantwoordelijke, gelukkige en vrijgevige volwassenen te worden die zich inzetten om van de wereld een betere plek te maken.

Het project van Agnes School is gebaseerd op drie pijlers:

het christelijk geloof, het taalbad en opvoeding in al haar dimensies.

Het is belangrijk dat elk kind op een harmonieuze manier zijn vier dimensies – intelligentie, hart, lichaam en ziel – kan ontwikkelen om het beste van zichzelf te kunnen geven.

We werken nauw samen met de ouders vanuit de overtuiging dat zij de voornaamste opvoeders van hun kinderen zijn.

Integraal onderwijs

Het is de aandacht die we besteden aan elk van onze studenten, in alles wat hen rijk maakt: hun intelligentie, hun lichaam, hun hart en hun ziel.

Welkomstwoord van de directrices

Beste ouders,
Welkom bij Agnes School, een katholieke privéschool voor jongens en meisjes vanaf 2 jaar.

Onze school biedt een veeleisend curriculum boordevol inhoud aan de hand van kwalitatieve materialen om het leerproces te begeleiden. We hechten er belang aan onze leerlingen harmonieus te laten opgroeien en we beperken ons daarbij niet tot intelligentie maar zetten ons ook in om zorg te dragen voor hun hart, lichaam en ziel.

Het is onze missie om u te ondersteunen bij uw taak, namelijk uw kinderen helpen om verantwoordelijke volwassenen te worden, die met wat ze doen het Mooie, het Goede en het Ware nastreven, om bij te dragen aan een betere wereld. We nodigen u uit om deel te nemen aan onze volgende infoavond of een opendeurdag voor meer informatie over ons project. We hopen u daar te mogen ontmoeten zodat u onze mooie school in actie kunt zien. We kijken ernaar uit u te verwelkomen en onze manier van werken toe te lichten.

De 3 pijlers van Agnes School

Christelijk
geloof

Het geloof is een van de drie pijlers van de onderwijsfilosofie van Agnes School. 

Illustration immersion linguistique_resized

Taalbad

Het onderwijs is tweetalig in de kleuter- en basisschool, en drietalig in het secundair onderwijs. De school heeft twee afdelingen: de afdeling Frans/Nederlands en de afdeling Frans/Engels.

bc694536-4854-425d-b328-b8313afc1634

Aandacht voor iedere persoon

We besteden veel aandacht aan de ontwikkeling van elk van onze leerlingen en begeleiden hen in hun zoektocht om op academisch en menselijk vlak het beste van zichzelf te geven.

Christelijk
geloof

Het geloof is een van de drie pijlers van de onderwijsfilosofie van Agnes School. 

Illustration immersion linguistique_resized

Taalbad

Het onderwijs is tweetalig in de kleuter- en basisschool, en drietalig in het secundair onderwijs. De school heeft twee afdelingen: de afdeling Frans/Nederlands en de afdeling Frans/Engels.

bc694536-4854-425d-b328-b8313afc1634

Aandacht voor iedere persoon

We besteden veel aandacht aan de ontwikkeling van elk van onze leerlingen en begeleiden hen in hun zoektocht om op academisch en menselijk vlak het beste van zichzelf te geven.

Informatieavonden / Open dagen

Inschrijvingen

De inschrijvingsprocedure wordt toegelicht in het onderdeel ‘Toelatingen’. Studenten kunnen zich tijdens het schooljaar inschrijven.

Voor alle registratieverzoeken:

01

Voor ze een aanvraag voor een inschrijving doen nemen de ouders kennis van het project.

02

De ouders vullen het inschrijvingsformulier in en uploaden het.

03

De school bestudeert het dossier.

04

De school neemt contact op met de ouders en laat hen haar antwoord weten.

01

Voor ze een aanvraag voor een inschrijving doen nemen de ouders kennis van het project.

02

De ouders vullen het inschrijvingsformulier in en uploaden het.

03

De school
bestudeert
het dossier.

04

De school neemt contact op met de ouders en laat hen haar antwoord weten.

Scroll naar boven

Christelijk geloof

Het spirituele aspect is als de gist in het deeg van de school. Het is de geest die de gezinnen, het personeel en het opvoedkundige project van de school bezielt. Agnes School is een school waar het katholieke geloof van nature aanwezig is, niet alleen in de kapel, maar ook in het hart van de mensen en dus zowat overal in het gebouw. We zijn ervan overtuigd dat de weg naar het Ware, het Goede en het Mooie pas echt betekenis krijgt in het licht van de ontmoeting met Hem, die de bron ervan vormt. Leerlingen worden, ongeacht hun specifieke geloof, aangemoedigd om hun persoonlijke relatie met God te verdiepen en hun spirituele leven te ontwikkelen, en dat met veel respect voor gewetensvrijheid.

Taalbad

Tijdens het leren ondergedompeld worden in een taal stimuleert de kennis van de doeltaal (het Nederlands of het Engels) en de motivatie ervoor. Het zorgt voor culturele rijkdom en bevordert luistervaardigheid en begrip.

Aandacht voor iedere persoon

Omdat onze school kleinschalig is, werken we nauw samen met de gezinnen, zijn er regelmatig samenkomsten en kunnen we kwalitatieve opleidingen rond opvoedkundige thema’s aanbieden om ouders te helpen bij hun opdracht. We creëren een vrolijk klimaat en een familiale sfeer.

De leerlingen worden van in de kleuterschool individueel opgevolgd. Vanaf het eerste leerjaar wordt die follow-up aangevuld met coaching. De leerlingen krijgen van hun coach een welwillend duwtje in de rug om zichzelf en hun sterke en zwakke punten te leren kennen en om te bepalen aan welke punten ze willen werken en hoe ze dat gaan aanpakken.

Stap 1

Om een volledig overzicht van het pedagogische project van de school te krijgen, nodigen we u uit om deze stappen te volgen:

 • Maak kennis met onze onderwijsfilosofie door deel te nemen aan een infoavond of een opendeurdag en door onze website door te nemen. Lees de belangrijke documenten door:
  • Handvest van opvoedingsprincipes
  • Huishoudelijk reglement (met de details van de werking van de school, de lesroosters en praktische afspraken)
  • Verklaring omtrent het schoolgeld
  • Schoolkalender
  • Richtlijnen rond schermgebruik

Stap 2

Als u zich volledig kunt vinden in het hele project, kunt u via de volgende link een inschrijvingsaanvraag indienen.

Stap 3

Nadat het dossier onderzocht is, en op voorwaarde dat er plaats is, nodigt Agnes School de ouders uit om zich – indien mogelijk samen – te komen voorstellen. Dit gesprek is een integraal onderdeel van de toelatingsprocedure.

Stap 4

De school neemt telkens contact op met de ouders om hen te laten weten welk gevolg er aan hun inschrijvingsaanvraag wordt gegeven: dossier in de wachtrij, goedgekeurd dossier, geweigerd dossier. Als uw kind aan de toelatingsvoorwaarden voldoet, vragen we u om uw engagement te bevestigen door het inschrijvingsgeld te betalen.