Inschrijvingsprocedure

Wij danken u op voorhand voor uw vertrouwen in onze school. Dit is de procedure om uw kind in te schrijven :
Wij nodigen u uit om het Inschrijvingsformulier in te vullen en via deze link door te sturen.

Voor meer informatie kan u steeds terecht bij ons secretariaat op het nummer 02/736.13.86.

Handvest van opvoedingsprincipes

Notice fees 2019-2020

 

next-info1

4 Feb
om 20u15

 

Please register :

Click here

Schoolgeld

Schooljaar 2019/2020

Agnes School is een privé-school en vraagt een jaarlijkse vergoeding. De inschrijvingskosten worden elk jaar aangepast door de raad van bestuur.

U kunt alle details vinden in de Notice fees 2019-2020

Voor 2020-2021, u kunt alle details vinden in Notice sur les frais de scolarite

next-info1

4 Feb
om 20u15

Please register :

Click here

Gelijke kansen

Agnes School is een onafhankelijke dagschool die een algemene opleiding aanbiedt binnen een katholiek kader voor jongens en meisjes tussen 2 en 11 jaar oud. De katholieke ethiek beïnvloedt alle aspecten van het schooljaar en is onderlijnd door het Handvest van Opvoedingsprincipes die benadrukt dat de ouders de eerste en voornaamste opvoeders van hun kinderen zijn.

Onze school biedt, op basis van beschikbaarheid, een plaats aan elk kind waarvan de ouders akkoord gaan met het Handvest van opvoedingsprincipes en dat, volgens het oordeel van de school en in het licht van de onderwijsvoorzieningen, de steun en de financiële middelen die op dat ogenblik beschikbaar zijn, baat zal hebben bij het onderwijs dat aangeboden wordt.

In de mate van het mogelijke werkt de school voor gezinnen met een laag inkomen met beurzen van de Stichting ARDEA. Ouders krijgen de gelegenheid om een beursformulier van de Stichting ARDEA in te vullen.

We verwelkomen leerlingen met een lichamelijke handicap, op voorwaarde dat onze voorzieningen aan hun noden kunnen beantwoorden. We raden de ouders van kinderen met buitengewone onderwijsbehoeften of een lichamelijke handicap echter aan om de noden van het kind met de directrice te bespreken tijdens het interview of voor de testen worden afgelegd, om vast te stellen of we de nodige middelen voor hen kunnen voorzien. We zullen zorgvuldig met de ouders bespreken welke aanvaardbare maatregelen genomen kunnen worden.

next-info1

4 Feb
om 20u15

Please register :

Click here